ul. Świętej Gertrudy 24, 31-048 Kraków, tel:  12 433 83 83     Klinika Janeczko – medycyna estetyczna i dermatologia

plen
filter by areas of the body
lady_small
hair face neck and cleavage arms and legs chcest and back abdomen and buttocks genitals hands and feet

telephone registration

from Monday to Friday 9:00 – 20:00, Saturday 9:00 – 17:00
(12) 433 83 83
660 495 253

on-line registration

book an appointment

Ulthera

Ulthera

Ulthera® is intended for non-invasive face lift and gives results which can be compared only with the effects of plastic surgery. Ulthera® uses the phenomenon of ultrasonic wave concentration that occurs in selected places and at a predetermined depth. This creates zones of thermal damage and brings about the effect of lifting and firming of the skin. The treatment is controlled thanks to the ultrasound image of the skin.

FROM 400 PLN

telephone registration

from Monday to Friday 9:00 – 20:00, Saturday 9:00 – 17:00
(12) 433 83 83
660 495 253

on-line registration

book an appointment
Register

INDICATIONS

 • sagging skin and flaccidity
 • under-eye bags
 • drooping cheeks, jowl laxity
 • drooping face contour
 • drooping eyelids

EFFECTS

 • skin lifting
 • skin smoothing
 • lifting of the brow line
 • reduction of nasolabial furrows
 • reduction of loose skin of the chin and neck

RECOMMENDATIONS

The treatment does not damage the epidermis in any way, allowing patients to return immediately to their normal activities.

CONTRAINDICATIONS

 • wounds and other lesions around the face and neck
 • acne
 • anticoagulation therapy
 • metal stents and implants
 • bioabsorbable mechanical implants
 • implanted electrical devices
 • autoimmune diseases

Devices

Check the device used for the treatment

Ulthera

Ulthera to urządzenie, które służy do przeprowadzania bezinwazyjnego liftingu skóry. Lekarz rozpoczyna zabieg od diagnostyki polegającej na wizualizacji tkanki podskórnej. Umożliwia to unikalna technologia obrazowania ultradźŸwiękowego DeepSEE™, w którą wyposażony jest aparat Ulthera™. Dzięki temu lekarz ocenia precyzyjnie właśœciwą głębokoœść, na której będzie przeprowadzany zabieg. Następnie przystępuje do fazy terapeutycznej, polegającej na kierowaniu specjalnie dobranego strumienia ultradŸźwięków do wybranych obszarów skóry. Ulthera™ wyposażona jest w różnorodne głowice, które pozwalają działać precyzyjnie na okreśœlony obszar. Terapia ultradŸźwiękowa skupia się na klinicznie istotnych głębokośœciach, koncentrując energię, która dokonuje znaczącego liftingu i napięcia wiotkiej skóry.

Body areas
 • hair
 • face
 • neck and cleavage
 • chcest and back
 • abdomen and buttocks
 • genitals
 • arms and legs
 • hands and feet