ul. Świętej Gertrudy 24, 31-048 Kraków, tel:  12 433 83 83     Klinika Janeczko – medycyna estetyczna i dermatologia

plen
filter by areas of the body
lady_small
hair face neck and cleavage arms and legs chcest and back abdomen and buttocks genitals hands and feet

telephone registration

from Monday to Friday
9:00 – 20:00
(12) 433 83 83
660 495 253

on-line registration

book an appointment

Infini

Infini

The Infini treatment combines skin micro-needling with warming up of the skin by the radiofrequency energy sent to multiple layers. Infini combines effectiveness, safety and quick recovery. The spatial use of needles that puncture the skin at a depth of 0.5 to 3.5 mm allows you to achieve a lifting effect, increased skin density and elimination of sagging skin.

FROM 800 zł

telephone registration

from Monday to Friday
9:00 – 20:00
(12) 433 83 83
660 495 253

on-line registration

book an appointment
Register

INDICATIONS

 • skin laxity
 • stretch marks
 • wrinkles
 • skin with the signs of ageing
 • scars

EFFECTS

 • face contouring
 • rejuvenation and firming of the skin
 • elimination of wrinkles, scars and stretch marks

RECOMMENDATIONS

After the Infini treatment, the skin is a little bit red, tight and slightly swollen. This condition should disappear completely within 48 hours after the surgery. In the next phase, the skin is rough and may peel off. Keep it dry and do not use any greasy, perfumed creams and irritants such as alcohol solutions, e.g. eau de Cologne. Also, do not rub the skin with a towel. Should you feel any discomfort related to the skin tightness, apply rich yet light creams, i.e. CPI Avene or Cicalfate Post-Acte Avene.

CONTRAINDICATIONS

 • pregnancy
 • cancer
 • open wounds and skin lesions
 • implanted electrical devices
 • blood coagulation disorder
 • anticoagulation therapy

Devices

Check the device used for the treatment

Infini RF

Aparat LUTRONIC INFINI jest urządzeniem medycznym (CE) wykorzystującym fale radiowe (RF) do powierzchniowego lub objętościowego nagrzewania skóry. Jest to pierwsza na świecie platforma medyczna RF działająca podskórnie o wyjątkowej skuteczności i charakteryzująca się bardzo krótkim czasem gojenia. Aparat ma dwie, niezależne głowice zabiegowe. INFINI jest obecnie jedynym aparatem dającym przestrzenny efekt ujędrniania skóry dzięki wielokrotnemu działaniu w kolejnych warstwach skóry. Mimo dużej mocy zabiegowej, nie występuje oparzenia naskórka.

Body areas
 • hair
 • face
 • neck and cleavage
 • chcest and back
 • abdomen and buttocks
 • genitals
 • arms and legs
 • hands and feet